Sommeren 1980 - Mosjøen

Middeltemp for Juli 1980 (16.5 C), er den høyeste som er registert på målestasjonene for Juli måned
(Ble slått Juli 2018, middeltemp: 17.1 C)
 1980 JUNI JULI AUGUST
  Temperatur Nedbør Temperatur Nedbør Temperatur Nedbør
DAG Max Min mm Max Min mm Max Min mm
1 15.1 9.4 -  23.4  10.2  - 26.5   14.9  -
2 11.0 8.1 5.0  22.5  10.3  -  24.1  13.5  3.7
3 11.5 7.9 3.6  21.2  12.6  -  17.5  15.0  0.2
4 15.2 7.1 -  19.8  8.9  -  18.9  13.8  -
5 14.3 8.9 -  23.7  10.3  -  20.2  9.5  1.1
6 22.0 4.4 -  23.8  12.6  -  18.3  13.5  -
7  22.7 10.0  1.2   21.2  9.6  -  13.8  11.1  -
8  23.4  12.0  0.6  16.7  11.6  -  13.7  10.2  -
9 20.2   11.6  -  20.0  10.3  -  16.0  2.0  -
10  12.6  9.4  0.3  20.7  9.0  -  16.0  9.0  -
11  11.7  6.1  1.9  17.4  12.5 14.0  19.2  4.5  -
12  9.4  3.5  1.2  15.9  10.3  10.5  21.0  12.8  -
13  12.2  1.4  -  13.4  10.5  -  21.8  12.9  1.5
14  12.8  7.6  0.3  14.4  9.3  -  25.2  12.7  -
15  23.3  4.0  -  21.3  6.3  0.7  26.5  12.7  -
16 23.0  10.0  -  20.9  13.3  0.4  26.6  14.2  -
17 27.4  12.6  -  18.8  13.1  -  24.4  18.6  -
18  26.0  13.0  -  14.0  11.1  -  22.8  14.2  -
19  21.8  13.5  -  19.0  10.8  1.6  19.6  14.2  2.5
20  21.5  15.6  -  23.4  10.0  -  16.9  11.6  5.3
21  18.1  11.5  4.0  21.4  8.7  -  17.4  12.2  1.1
22  19.6  11.8  -  18.5  11.5  1.9  19.2  11.0  -
23  20.5  9.1  2.4  20.7  5.3  0.1  17.4  10.0  0.1
24  19.3  12.4  -  24.0  14.3  1.2  13.8  11.4  20.1
25  20.6  12.0  -  19.1  13.2  0.1  14.6  10.3  14.0
26  19.7  10.7  2.0  27.4  13.0  -  13.5  10.0  0.4
27  16.7  9.7  -  28.5  12.0  -  13.5  4.5  5.5
28  17.7  11.0  -  25.8  15.3  -  14.8  9.0  2..0
29  20.7  12.8  0.5  26.1  10.8  -  14.7  8.0  -
30  23.3  11.6  -  31.4  13.3  -  15.7  2.5  -
31  -  -  -  29.6  15.5  -  13.5  2.0  -