Sommeren 1980 - Mosjøen

Middeltemp for Juli 1980 (16.5 C), er den høyeste som er registert på målestasjonene for Juli måned
 1980 JUNI JULI AUGUST
  Temperatur Nedbør Temperatur Nedbør Temperatur Nedbør
DAG Max Min mm Max Min mm Max Min mm
1 15.1 9.4 -  23.4  10.2  - 26.5   14.9  -
2 11.0 8.1 5.0  22.5  10.3  -  24.1  13.5  3.7
3 11.5 7.9 3.6  21.2  12.6  -  17.5  15.0  0.2
4 15.2 7.1 -  19.8  8.9  -  18.9  13.8  -
5 14.3 8.9 -  23.7  10.3  -  20.2  9.5  1.1
6 22.0 4.4 -  23.8  12.6  -  18.3  13.5  -
7  22.7 10.0  1.2   21.2  9.6  -  13.8  11.1  -
8  23.4  12.0  0.6  16.7  11.6  -  13.7  10.2  -
9 20.2   11.6  -  20.0  10.3  -  16.0  2.0  -
10  12.6  9.4  0.3  20.7  9.0  -  16.0  9.0  -
11  11.7  6.1  1.9  17.4  12.5 14.0  19.2  4.5  -
12  9.4  3.5  1.2  15.9  10.3  10.5  21.0  12.8  -
13  12.2  1.4  -  13.4  10.5  -  21.8  12.9  1.5
14  12.8  7.6  0.3  14.4  9.3  -  25.2  12.7  -
15  23.3  4.0  -  21.3  6.3  0.7  26.5  12.7  -
16 23.0  10.0  -  20.9  13.3  0.4  26.6  14.2  -
17 27.4  12.6  -  18.8  13.1  -  24.4  18.6  -
18  26.0  13.0  -  14.0  11.1  -  22.8  14.2  -
19  21.8  13.5  -  19.0  10.8  1.6  19.6  14.2  2.5
20  21.5  15.6  -  23.4  10.0  -  16.9  11.6  5.3
21  18.1  11.5  4.0  21.4  8.7  -  17.4  12.2  1.1
22  19.6  11.8  -  18.5  11.5  1.9  19.2  11.0  -
23  20.5  9.1  2.4  20.7  5.3  0.1  17.4  10.0  0.1
24  19.3  12.4  -  24.0  14.3  1.2  13.8  11.4  20.1
25  20.6  12.0  -  19.1  13.2  0.1  14.6  10.3  14.0
26  19.7  10.7  2.0  27.4  13.0  -  13.5  10.0  0.4
27  16.7  9.7  -  28.5  12.0  -  13.5  4.5  5.5
28  17.7  11.0  -  25.8  15.3  -  14.8  9.0  2..0
29  20.7  12.8  0.5  26.1  10.8  -  14.7  8.0  -
30  23.3  11.6  -  31.4  13.3  -  15.7  2.5  -
31  -  -  -  29.6  15.5  -  13.5  2.0  -