Om Værstasjonen

Værstasjonen som benyttes på denne siden er en 1-Wire stasjon, bestående av sensorer fra Hobby-Boards (temp, fukt, regn, barometer) og Inspeed Vortex/E-vane (vind-hastighet/retning). Disse er forsøkt plassert optimalt for høyest mulig nøyaktighet.

Data fra sensorene blir samlet inn fortløpende, og kjøres gjennom Weather Display, som behandler dataene og legger alt ut på nettet. Oppdatering av værdata blir sendt til websiden hvert 10. sekund, mens oppdatering av rekorder etc blir sendt hvert 15. min.

Temperatur og Fuktighet

Davis Solskjerm Temperaturmåler som benyttes har et målerområde fra -55°C til +125°C, med en oppløsning på 0.1°C. Sensorens nøyaktighet ligger på ±0.5°C. Fuktighetsmåler har et måleområde fra 0-100% relativ fuktighet, og har en oppløsning på 0.5% Nøyaktighet på ±2%. Begge sensorene er plassert inne i en solskjerm (se bilde) for å unngå påvirkning fra sol.


Vind

Inspeed Vortex / E-Vane For måling av vindhastighet og vindretning benyttes måleinstrument fra Inspeed. Hastighetsmåleren måler vindhastighet fra ~1 til 56+ m/s. Oppløsning 0.1 m/s. Nøyaktighet ±4% ved hastighet 4-24 m/s. Vindretningsmåler benytter seg av Hall-effekt, og har full 360 graders målerområde, ingen dødsone.. Oppløsning ligger på 0.025 grader, og den har en nøyaktighet på ±0.4%.Nedbør

Rainwise Rainwise Nedbør blir målt automatisk ved bruk av "vippe-stang" prinsipp. Ved hver tipp blir det registrert 0.254 mm. Regnmåler som benyttes (Rainwise) møter kravene til nøyaktighet hos NWS. Nøyaktigheten kan derimot falle litt hvis det er svært kraftig regnfall over lengre tid, da tippe-mekanismen kan slite med å holde tritt. Nedbørsmåleren er modifisert for bruk vinterstid, men vil jevnt over vise mindre nedbør en tilfelle pga fordampning, vind som blåser bort snø fra måler, etc..


Barometer

Barometeret måler luftrykket ved havoverflaten, justert for stasjonens høyde. Sensorens måleområde er 948-1083hPa, og har en oppløsning på 0.34hPa. Kalibreringssjekk er gjort opp mot nærmeste flyplass, Mosjøen Lufthavn - Kjærstad, og siste sammenligning viste ein feilmargin på ±0.1hPa.

Webkamera

Webkamera som benyttes er et Canon Powershot S2 IS og bilde blir lastet opp hvert 10. minutt.Om Template Som Blir Benyttet

Templatene er designet av CarterLake.org med PHP konvertering av Saratoga-Weather.org.
En spesiell takk går til Kevin Reed ved TNET Weather for hans arbeid på den orginale Carterlake templaten, og for hans design av den grunnlegende PHP styringen av websiden.
En spesiell takk går til Mike Challis fra Long Beach WA for hans 'wind-rose generator', 'Theme Switcher' og CSS hjelp med disse templatene.
En spesiell takk går til Ken True fra Saratoga-Weather.org for AJAX's oppdatering av data, for hans 'dashbord' design og integrering av TNET Weather common PHP site design for denne siden.

Templaten er basert på orginaldesign fra Designs by Haran.

Takk til Arnt Soløy fra Kulstaddalen Værstasjon, Mosjøen og Runar Gundersen fra Konnerud Værstasjon, Drammen for den norske oversettelsen av språkfilene.

Templaten er XHTML 1.0 gyldig. Valider XHTML og CSS koden for denne siden.